- Det håller på att hända något i Gävle, det finns ett stort engagemang och en god framtidstro hos våra företagare, menar Tove Elvelid som är Gävle kommuns näringslivschef. Vi träffar mängder av företag och olika organisationer och nätverk för att diskutera näringslivsprogrammet och det finns en positiv syn på att vi tillsammans måste stärka Gävle och näringslivets förutsättningar och att det är möjligt, säger Tove Elvelid.

Den första frukostträffen hölls i mars och lockade 150 företagare. Sedan dess har näringslivsavdelningen träffat enskilda företagare, nätverk, kluster och olika organisationer för att samla in så mycket information och idéer som möjligt. Över 80 nätverk genomför en workshop kring Gävles näringsliv och målet är att minst 800 företagare och andra viktiga aktörer har varit med i processen.

- Det målet kommer vi nå den närmsta månaden och sedan börjar nästa steg. Då ska allt sammanställas för att sedan processas ytterligare en gång under hösten gemensamt precis på samma sätt som vi gjort under våren, berättar Tove Elvelid. Det här är Gävles framtid vad gäller näringslivsfrågor så nu gäller det att vi siktar högt och landar i konkreta utvecklingsområden där alla vill bidra för att vi ska nå målen, hoppas Tove Elvelid.