Hur påverkas företagen och konkurrenskraften i Gävleborg om både kilometerskatt införs på tunga fordon och om drivmedelspriserna höjs?
Vad innebär förslagen om höjda arbetsgivaravgifter generellt och en fördubbling av avgiften för anställda under 26 år? Hur påverkar det näringslivets möjligheter att anställa unga i länet?
De här frågorna och många fler diskuterades mellan företagarkollegor på lunchmötet, ett samarrangemang av Svenskt Näringsliv, Mellansvenska Handelskammaren,
Sveriges Åkeriföretag Gävleborgsåkarna, Företagarna i Gävleborg och LRF Lantbrukarnas riksförbund.
Richard Häll, Precisallt Media, Stora Vall Gästgiveri och Screen Solution samt en av initiativtagarna till ”Släpp in Framtiden” inledde: Det är viktigt att vi agerar för att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Det handlar inte bara om sänkt arbetsgivaravgift för unga under 26 år, det är fler saker som behöver göras. I debatten verkar det mest handla om hur mycket McDonalds tjänar på det i stället för hur mycket det tjänar ungdomarna att det är lägre arbetsgivaravgift.
Gun-Marie Swessar, Culture & Kin: 10 procent av de som besöker våra guidade turer och evenemang kommer från utlandet, vilket betyder mycket för både oss och regionen. För att lyckas i besöksnäringen måste man ge förstklassig service och då gäller det att kunna service på högsta nivå. Och det kan vi bara erbjuda om vi har många anställda. Många ungdomar får sina första erfarenheter från yrkeslivet hos oss så det är självklart angeläget med lägre arbetsgivaravgift.
Josef Höbenreich, Edsbyverken: Kilometerskatten drabbar både företag och privatpersoner. Det drabbar extra hårt om det handlar om långa avstånd. Våra främsta konkurrenter ligger i Småland och har 80 procent av sina underleverantörer inom 10 mil. Vi har samma underleverantörer och ligger 55 mil längre bort! Vi beräknar att det handlar om 1,5 till 3 procent av omsättningen och det i en bransch med 4 till 6 procent vinstmarginal.
Sänkta arbetsgivaravgifter för unga borde vara permanent men ännu bättre vore det med lärlingsjobb. Det är ett bra sätt för att komma in på arbetsmarknaden eftersom det kan ta ett till tre år att bli fullärd på jobbet. Dessutom skulle ungdomarna få ett bevis på sin yrkeskompetens. Alla företag borde få ta del av sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Sen kan man tänka sig att en proportionell utfasning.
Göran Persson, Alfta Frakt: Kilometerskatten skulle innebära 12 miljoner i ökade kostnader för oss. Om vi skall kunna överleva måste vi ta ut den kostnaden av våra kunder. I slutänden innebär det högre kostnader för alla led. Våra bilar går i snitt 20 000 mil per år och enbart dieselskatten kostar då cirka 400 000 kronor per bil!
När vi nyanställer någon som kommer direkt från gymnasiet tar det upp till två år innan de är fullfjädrade som chaufförer med eget ansvar. Lärlingssystem precis som inom byggnads där de får stegvis löneökning tills de arbetat 6 000 timmar då det blir full lön.
Lars Beckman, regionchef Gävleborg på Svenskt Näringsliv: Man måste se det som ett misslyckande att inte alla branscher kunnat enas om lärlingssystem. Det skulle bidra till möjligheterna att sänka en ofta alldeles för hög medelålder.
Jan Carlsson, Cross Controll Systems: Vi har inga egentliga kunder i Alfta och endast några få i Sverige eftersom merparten av vår produktion går på export. Vi måste importera en hel del råvaror och komponenter vilket skulle medföra ökade kostnader för oss med kilometerskatt och höjd skatt på drivmedel. Det gör det svårare för oss att verka här i Alfta. Inom skogsbruket, där vissa av våra slutkunder finns, känner man ännu större oro.
Sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar sänker tröskeln för och öka anställbarheten för oerfaren arbetskraft. Vi har stundtals toppar i produktionen och tar då in extrapersonal och ofta ungdomar utan högre utbildning.
Därefter diskuterade deltagarna frågeställningarna vid respektive bord. Mötet avslutades med en redovisning av diskussionerna:
● Ökade drivmedelskostnader minskar intresset för att vi frivilligt skall röja för att hålla rent på marker som inte används
● Matpriserna behöver öka med cirka 7 procent för att kompensera för kilometerskatten
● Svårt för mjölkbönder som får samma ersättning idag som på 80-talet
● Som bonde kan man inte ta ut någon lön men man måste betala för att kunna vara ledig
● Medelåldern inom lantbruket är över 55 år så vi måste få in fler yngre
● Man börjar redan prata om undantag för kilometerskatten men administrationen för det riskerar att kosta mer än det smakar
● Vad säger EU om det blir undantagsregler för vissa företag och branscher
● Politiker lägger förslag utan att kontrollera konsekvenserna
● De föreslagna nya pålagorna slår främst mot oss utanför storstadsregionerna
● I Sverige är vi redan väldigt långt framme när det gäller miljön så det finns ingen anledning till ytterligare pålagor
● Lärlingssystemet borde införas i alla branscher, det känns fel när en 18-åring får samma lön som en som jobbat i 20 år
● Hur har de egentligen tänkt när det gäller kilometerskatten?
● Det kommer att bli en skattechock för företagen med kilometerskatt, höjda drivmedelspriser och höjda arbetsgivaravgifter
● Bättre med generellt sänkta arbetsgivaravgifter för alla ungdomar och inte bara för de skrivit in sig på Arbetsförmedlingen