Luciakandidaterna presenteras i både ord och bild. För att rösta på en av kandidaterna finns det två sätt att göra det.
1. Rösta med mail: skicka till gavlelucia@gmail.com
2. Rösta med vykort eller brev, adressera till: ”Gävle Lucia 2017”, Lions Club Gävle, Vågskrivargatan 4, 803 20 Gävle.
Rösta senast fredag 1 december!
Röstning: Skriv kandidatens nummer samt ditt eget namn och adress eller telefonnummer.
Ofullständiga röstsedlar räknas inte.
OBS! Bara en röst per avsändare! Om du skickar fler mail, vykort eller brev så räknas bara det första!
Det blir en ”mello-omröstning” där Luciakommitténs och kandidaternas röster vägs samman med inskickade röster för att utse vilken kandidat som ska bära ljuskronan.
Hos Gävle Lucia betraktas alla kandidater som Lucia, ljusets drottning, men det är ju bara en av dem som får det ärorika uppdraget att bära ljuskronan!

Länkar till kandidaterna:
Kandidat nr 1: Passara Granbäck
http://gestrikemagasinet.se/articles/view/luciakandidat-nr-1-presenteras-av-bilmetro1
Kandidat nr 2: Hilda Edström
http://gestrikemagasinet.se/articles/view/kandidat-nr-2-presenteras-av-bilmetro2
Kandidat nr 3: Tilde Harrysson
http://gestrikemagasinet.se/articles/view/luciakandidat-nr-3-presenteras-av-colorama-gavle
Kandidat nr 4: Agnes Blomqvist
http://gestrikemagasinet.se/articles/view/kandidat-nr-4-presenteras-av-nordiska-kvalitetspooler
Kandidat nr 5: Emilia Jensen
http://gestrikemagasinet.se/articles/view/kandidat-nr-5-presenteras-av-gallerian-nian
Kandidat nr6: Clara Holmvall
http://gestrikemagasinet.se/articles/view/luciakandidat-nr-6-presenteras-av-gallerian-nian
Kandidat nr 7: Vera Helin
http://gestrikemagasinet.se/articles/view/kandidat-nr-7-presenteras-av-smurfitkappa
Kandidat nr 8: Majken Hallbygård
http://gestrikemagasinet.se/articles/view/kandidat-nr-8-presenteras-av-smurfitkappa
Kandidat nr 9: Paulina Johnson
http://gestrikemagasinet.se/articles/view/kandidat-9-presenteras-av-petterssons-mekaniska