Många förändringar kom på plats och även inom spel online infördes det tillfälliga förändringar. Sedan juli 2020 gäller ökat spelaransvar i Sverige, vilket genomfördes efter förslag från Regeringen. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi drev igenom förslaget som avsåg att skydda spelare på bland annat svenska сasinon. Förslaget trädde ikraft i juli 2020 och var sagt att gälla året ut. Med anledning av rådande situation har det nu lagts fram ett nytt förslag om förlängda åtgärder.

Hårdare reglering infördes redan 2019

Som en inledande bakgrund går vi tillbaka till år 2019. Från den första januari infördes en ny lag om svensk spellicens i Sverige. Vad det innebar var att de сasinon som önskade vända sig till svenska spelare, var nu tvungna att ha en godkänd spellicens. Tidigare var det möjligt för bolag att bedriva verksamhet i Sverige med spellicens från länder som Malta. De сasinon som nu erbjuder svenska sidor är tvungna att först bli licensierade genom Spelinspektionen. Den nya lagen om spel värnar om spelarsäkerhet som även innebär att den som spelar inte ska behöva få oönskad reklam och jämförelsesidor som сasinoguide rekommenderar och skriver nu enbart om licensierade svenska сasinon. Den nya regleringen som kom 2019 innebar även att kampanjer blev begränsade till att endast erbjudas vid det första speltillfället. 

En annan välkommen nyhet i samband med spellicensen var möjligheten till nationell avstängning. Genom att stänga av sig eller pausa kontot genom Spelpaus.se stängs samtliga de konton som en spelare har på svensklicensierade сasinon.

De regler som gäller idag kommer från en tillfällig lagförändring som infördes juli 2020. Tidigare var det upp till spelbolaget att bestämma vilken summa som skulle erbjudas på första insättningen. Det fanns ingen gräns uppåt, utan regleringen avsåg enbart en begränsning till att gälla första speltillfället.

En av de tillfälliga regler som regeringen vill förlänga är relaterad till beloppsbegränsning av välkomstbonus. Sedan juli gäller att ett online сasino får erbjuda en maximal bonussumma motsvarande ett värde av 100 kr. Denna gräns vill regeringen skall kvarstå även under de första sex månaderna av 2021.  

Obligatoriska gränser för att spela online

Det som mer infördes i juli 2020 var två typer av spelgränser, som finns med i det nya förslaget om förlängning. Om du vill ta del av detaljerad information om förlängda ansvarsåtgärder finns det att läsa hos Spelinspektionen. De gränser som infördes tillfälligt vill man ska kvarstå och gälla även för det första halvåret av 2021. Regeringen har inte lagt till någon ytterligare restriktion utan vill enbart att de ansvarsåtgärder som nu är gällande, ska fortsätta gälla under en bestämd tid. 

En av gränserna gäller hur mycket en spelare kan sätta in under en viss tid. Genom att sätta spelgränser blir det enklare att hålla koll på hur mycket man spelat för och på detta sätt undvika överstiga sin budget. Den gräns som gäller och som troligen kommer att förlängas är insättningsgräns om max 5 000 kronor samt även motsvarande förlustgräns.

Den andra spelgränsen som är aktuell för förlängning är tidsgränsen. Man är som spelare idag tvungen att ange en viss gräns för hur länge man vill spela. Detta är en gräns som träder in och stoppar spel när man nått upp till gräns per dag, vecka eller månad. 

Förslaget från regeringen ligger nu ute för remiss och svar om detta ska ha inkommit senast den 23 november 2020 till Finansdepartementet. Det mesta lutar dock åt att de tillfälliga reglerna kommer att kvarstå till den sista juni 2021. Reglerna är väl inarbetade och fyller sin funktion under den tid då restriktionerna är gällande i Sverige.