Småföretagare som till exempel har ett servicefordon eller fordon inom jordbruksnäringen är undantagna i lagstiftningen men tvingas ändå betala den årliga avgiften för tillsynen av kör- och vilotider!
Trafikverket har skickat ett inbetalningskort på 500 kronor till alla fordonsinnehavare vilket fram till och med mars i år orsakat 1200 överklaganden till Trafikverket! Av dessa har 800 ärenden skickats vidare till förvaltningsrätten i Karlstad. I mars hade 4 069 fordon av de 82 456 debiterade fordonen inte betalat avgiften.
År 2012 kommer de fordon som beviljats undantag från avgiften för 2011 inte att erhålla ett nytt inbetalningskort, men redan 2013 kommer man att skicka ut en ny avgift på 500 kronor. Man kan anta att fordonsinnehavaren då ånyo måste överklaga sitt beslut.
- Uppenbarligen har det gått snett i lagstiftningen då så många ärenden har gått vidare till förvaltningsrätten i Karlstad. Lagstiftningen går helt emot regeringens ambition att förenkla den administrativa bördan för Sveriges företagare, men den drabbar också privatpersoner. Det är inte rimligt att skicka ut inbetalningskort som man på goda grunder ska anta omfattas av undantaget i lagstiftningen, säger Lars Beckman, riksdagsledamot från Gävleborg i en kommentar.
- Det är orimligt att vi har en lagstiftning som leder till att innehavare av fordon som är undantagna tvingas till domstol för att få rätt. Dessutom leder det till att resurser hos rättsväsendet läggs på onödiga överklaganden. Resurser som borde läggas på andra och angelägnare ärenden, säger Ulf Berg, riksdagsledamot från Dalarna.