I februari beslutade kommunfullmäktige i Gävle att anta tre näringslivspolitiska mål med syfte att peka ut riktningen mot 2025 om hur Gävles näringsliv ska uppfattas. Utifrån de målen börjar nu arbetet med att ta fram ett treårigt näringslivsprogram som ska beskriva hur Gävle ska nå dit man vill.

- Nu börjar arbetat med att tydliggöra vem som gör vad och påvisa vikten av att alla parter, såväl offentliga som privata, samverkar och ser sin del i helheten för att nå målen, säger kommunalråd Carina Blank. Det här måste vi göra tillsammans och jag vill att så många som möjligt från näringslivet deltar och tar chansen att påverka Gävles framtid, menar Carina Blank.

Frukostmötet, som är det första utav tre planerade träffar, hålls den 27 mars kl 07:30 i Spegelsalen i Stadshuset. Anmälan krävs och det görs via http://www.gavle.se/naringslivsprogram.

För frågor eller intervju vänligen kontakta
Carina Blank, kommunalråd
Gävle kommun
026-17 80 11
Tove Elvelid, näringslivschef
Gävle kommun
026-17 71 10