Temat var just "Ett kreativt styrelsearbete för en strategisk kommunikationsbyrå" där hon på ett intressant sätt redogjorde för vad som händer när styrelsearbetet flyttar fokus från skrivarinköp till att styras av ägardirektiv, tydliga strategiska mål och en professionell styrelse med en extern ordförande och ledamot.

Frågorna var många och det som framkom allra tydligast var värdet av struktur och långsiktiga ägardirektiv oavsett hur kreativ man än är i sin egen verksamhet.

StyrelseAkademien Gävleborgs närmast planerade träffar ser ut enligt följande:
26/11 Except Hudiksvall
13/11 Luciafirande i Templet
16/1 Brynäs Match Färjestad
6/2 SEB kontor e.m.
20-25 Movexum/Sandvik
12/3 Scandic CH - Frukost

Med reservation för ändringar.

För mer information om StyrelseAkademien kontakta
Kjell Gunnarsson
Verksamhetsledare
StyrelseAkademien Gävleborg
076-051 35 81
kjell.gunnarsson@styrelseakademien.se
http://www.styrelseakademien.se/gavleborg