– Det är många som får en guldkant på tillvaron tack vare Gävle Lucia, säger Lennart Löf, ordförande i Luciakommittén. Det känns bra att vi kan fortsätta traditionen tack vare att Gestrike Magasinet och alla sponsorer som har ställt upp!
Gestrike Magasinet samordnar arbetet med kandidaternas sponsorer och är själva en av dem.
– Det var självklart för oss att ställa upp för Lions när det gäller en så betydelsefull och behjärtansvärd sak som Gävle Lucia, säger Joe Formgren, ansvarig utgivare för Gestrike Magasinet. Vi har också varje år besök av Gävle Lucia på Templet dit våra kunder bjuds in för en stämningsfull förmiddag.
Den förste sponsorn som kontaktades för tre år sedan var Erik Pettersson, Petterssons Mekaniska på Kryddstigen.
– Det var ju självklart för oss att stötta Gävle Lucia, sånt kan man inte tacka nej till, säger Erik Pettersson!
Varje Luciakandidat presenteras av en sponsor i Gestrike Magasinets oktobernummer, som delas ut till Gävleborna den 21 oktober.
Gävle Lucia behöver också transportmedel för att ta sig till de olika framträdandena och där har Lions i många år fått hjälp av Bilmetro, som lånat ut Volkswagen transportbilar.
- Volkswagen har stöttat Gävle Lucia i många år genom att låna ut någon av våra fina Transporter Combi, som har gott om utrymme så att de kan ta sig mellan de olika framträdanden, säger Mats Öhman och Magnus Lundmark, Bilmetro. För oss är det självklart att vara en god samhällsmedborgare som vill bidra till alla människors möjlighet till välmående oavsett deras förutsättningar.
Fotograferingen är viktig för att kunna presentera luciakandidaterna för Gävleborna.
- Det var ju inte mycket att fundera på när vi fick frågan med tanke på hur mycket Gävle Lucia betyder för både Lions hjälpverksamhet och Gävleborna, säger Lasse ”Halvan” Halvarsson och Gun Wigh, båda erfarna fotografer.
Porträttfotografering av alla kandidaterna genomförs på Templet tisdag 2/10 från kl 15.
Just nu samlas intresseanmälningar in via http://www.gestrikemagasinet.se och sista anmälningsdatum är 25 september.
– När de flickor 15 till 22 år som har anmält sig väljs ut är det främsta kriteriet för att komma med som kandidat att man är duktig på att sjunga, säger Kerstin Johansson, medlem i Luciakommittén. Sen får de utbildning i körsång hos oss under ledning av Stellan Alneberg, som är en erfaren sångpedagog.
I utbildningen får kandidaterna också träning i scenframträdande etc. För många kandidater har det genom åren varit en bra starta för en professionell artistkarriär eller bara för nöjes skull!
Sista datum för anmälan är den 25 september.
De kandidater som blir uttagna kommer att få göra en audition där kandidaterna ska genomföra ett sångprov. Audition kommer att genomföras Lions lokal på Vägskrivargatan 8 lördag 29 september kl 9.30-13.30 och söndag 30 september kl 10-15.
En träff med kandidater och föräldrar genomförs 14/10 kl 17 där Lions informerar om hur sångträning och framträdanden mm fungerar.
Sångträningen för luciakandidaterna börjar den 8 oktober och kommer att genomföras måndagar (preliminärt) och torsdagar kl 19-21.
Första framträdandet sker i slutet av november och ”turnén” avslutas i slutet av december.

Exempel på Lions välgörenhetsprojekt 2017-2018:
Lokalt:
• Sommarläger för barn i Gävle
• Elcykel till korttidsboende
• Ungdomsutbyte - svenska och internationella ungdomsläger
• Lions Lucia besöker fem avdelningar på Gävle Sjukhus
• Lions Lucia besöker Selggrenska Gårdens vård- och omsorgsboende där Lions bjuder på kaffe och tårta.
• Sponsring GD/GIF Olympiaden särskoleklasser
• Sångutbildning Lucias flickkör
Nationellt:
• Stipendium funktionshindrade
• Distriktets ungdomsläger
• Lions Cancerforskningsfond
• Narkotikasökhundar, inköp och utbildning till tullen
Internationellt:
•Katastrofberedskap
•Värdegrundsprogrammet Lions Quest
• De glömda barnen i Syrien
• Skolprojekt i Somalia
• Lions katastroftält
• Hjälp till barnhemmet Spriditis i Jurmala, Lettland
• Fadderbarn genom SOS-barnbyar
• Vaccination mot mässling

Är du intresserad av att sponsra Gävle Lucia? Ring Torbjörn Edlund 070-525 84 50.
Är du intresserad av att boka ett besök från Gävle Lucia? Ring Lennart Löf 070-216 61 16