– Det är många som får en extra guldkant på tillvaron tack vare Gävle Lucia, säger Lennart Löf, ordförande i Luciakommittén. Det känns bra att vi kan fortsätta traditionen tack vare att Gestrike Magasinet och alla andra sponsorer som ställer upp!
Gestrike Magasinet samordnar arbetet med kandidaternas sponsorer och är själva en av dem.
– Det var självklart för oss att ställa upp för Lions när det gäller en så betydelsefull och behjärtansvärd sak som Gävle Lucia, säger Joe Formgren, ansvarig utgivare för Gestrike Magasinet. Vi har också varje år besök av Gävle Lucia på Templet den 13 december dit våra kunder bjuds in för en stämningsfull förmiddag.
Luciakandidaterna presenteras av en sponsor i Gestrike Magasinets oktobernummer, som delas ut till Gävleborna den 21 oktober.
Gävle Lucia behöver också transportmedel för att ta sig till de olika framträdandena och där har Lions i många år fått hjälp av Bilmetro, som lånat ut Volkswagen transportbilar.
ICA Maxi Stormarknad i Gävle med Johan Karlsson som ny ägare går i år in som sponsor till Gävle Lucia.
– Det är viktigt för oss att vara med och bidra till ett bättre samhälle och Lions är en bra partner i det sammanhanget, säger Johan Karlsson.
– Lucia är dessutom en viktig tradition som handlar om engagemang för en god sak, avslutar Johan Karlsson. Vi engagerar oss lokalt för ungdomar via exempelvis GD-GIF-olympiaden, Stolt och nykter samt Barn föds inte med fördomar men också nationellt som Rosabandet, Mustaschkampen mm.
Sista anmälningsdatum till Gävle Lucia 2018 är den 25 september.
Gallerian Nian är också med och sponsrar kandidaterna i år.
- Vi ser positivt på Gävle Lucia och allt som det står för, säger Malin Vester, Floor & marketing manager på Gallerian Nian. Lucia är ju en tradition som absolut är värd att stödja, särskilt med tanke på allt gott som Lions bidra med till behövande.
Hur väljer man ut kandidaterna?
– När flickorna, 15 till 22 år gamla, väljs ut är det främsta kriteriet för vara med som kandidat att man är duktig på att sjunga, säger Kerstin Johansson, medlem i Luciakommittén. Sen får de utbildning i körsång hos oss under ledning av Stellan Alneberg, som är en erfaren sångpedagog.
I utbildningen får kandidaterna också träning i scenframträdande etc. För många kandidater har det genom åren varit en bra starta för en professionell artistkarriär eller bara för nöjes skull!
Sista datum för anmälan är den 25 september.
De kandidater som blir uttagna kommer att få göra en audition där kandidaterna ska genomföra ett sångprov. Audition kommer att genomföras Lions lokal på Vägskrivargatan 8 lördag 29 september kl 9.30-13.30 och söndag 30 september kl 10-15.
En träff med kandidater och föräldrar genomförs 14/10 kl 17 där Lions informerar om hur sångträning och framträdanden mm fungerar.
Sångträningen för luciakandidaterna börjar den 8 oktober och kommer att genomföras måndagar (preliminärt) och torsdagar kl 19-21.
Första framträdandet sker i slutet av november och ”turnén” avslutas i slutet av december.
Exempel på Lions välgörenhetsprojekt 2017-2018:
Lokalt:
• Sommarläger för barn i Gävle
• Elcykel till korttidsboende
• Ungdomsutbyte - svenska och internationella ungdomsläger
• Lions Lucia besöker fem avdelningar på Gävle Sjukhus
• Lions Lucia besöker Selggrenska Gårdens vård- och omsorgsboende där Lions bjuder på kaffe och tårta.
• Sponsring GD/GIF Olympiaden särskoleklasser
• Sångutbildning Lucias flickkör
Nationellt:
• Stipendium funktionshindrade
• Distriktets ungdomsläger
• Lions Cancerforskningsfond
• Narkotikasökhundar, inköp och utbildning till tullen
Internationellt:
•Katastrofberedskap
•Värdegrundsprogrammet Lions Quest
• De glömda barnen i Syrien
• Skolprojekt i Somalia
• Lions katastroftält
• Hjälp till barnhemmet Spriditis i Jurmala, Lettland
• Fadderbarn genom SOS-barnbyar
• Vaccination mot mässling

Är du intresserad av att sponsra Gävle Lucia? Ring Torbjörn Edlund 070-525 84 50.
Är du intresserad av att boka ett besök från Gävle Lucia? Ring Lennart Löf 070-216 61 16