Stellan Alneberg är en erkänt duktig sånglärare och han ansvarar för utbildning för både ensembler och körer. Stellan är musikaliskt ansvarig för Gävle Lucia.
– Det är roligt att sjunga i ensemble och att få lära sig om sin egen stämma, hur man kan anpassa sig för att få en bra samklang både i ensemble och när man sjunger med ackompanjemang, säger Stellan. Just att lära sig hur man lyssnar in och får fram sin egen stämma och klang har man nytta av i alla musiksammanhang.
Bland de flickor 15 till 22 år som har anmält sig väljs 12 kandidater efter audition, som sker 29 och 30 september i Gävle.
- Det främsta kriteriet för att komma med som kandidat är att man är duktig att sjunga, säger Stellan Alneberg. De som kommer med i Gävle Lucia kommer under oktober och november att få utbildning i körsång under min ledning.
Malin Engvall från Hedesunda fick bära luciakronan när hon var med i Gävle Lucia 2016.
– Det var mycket bättre att vara med i Gävle Lucia än jag hade trott, säger Malin Engvall. Man kände att de från Lions verkligen brydde sig om oss när de hämtade oss och sen skjutsade runt på de olika framträdandena.
Malin har tidigare erfarenhet av att uppträda bland annat i kyrkor.
– Man fick lära sig flera stämmor och dessutom lära sig nya sätt att framträda på scenen, säger Malin. Jag kan verkligen rekommendera alla musikintresserade tjejer att vara med i Gävle Lucia!
Så även om man siktar på en solokarriär så är ensemblesång en bra grund att stå på för att kunna anpassa sig till olika typer av musik och musiker.
Lions i Gävle har i flera år anordnat Gävle Lucia till många kommuninnevånares stora glädje. Man kan verkligen tala om att Gävle Lucia är ett ljus i mörkret, men på mer än ett sätt! De pengar som man får in från sponsorer och på uppträdanden på arbetsplatser, föreningar mm använder Lions i olika välgörenhetsprojekt, såväl lokalt som nationellt och internationellt men med fokus på barn och unga lokalt.
Anmälan till Gävle Lucia 2018: http://www.gestrikemagasinet.se