– Det är oerhört viktigt att Gävles näringsliv har förstått vikten av att vara med och ta fram näringslivsprogrammet. Det här är inget Gävle kommun kan göra själv utan det här måste alla aktörer vara med på, menade näringslivschef Tove Elvelid.
Det var kommunalrådet Carina Blank som bjudit in till frukostträffen som är ett av många tillfällen under våren då näringslivsprogrammet kommer att diskuteras med Gävles företagare. Hon hälsade de morgonpigga företagarna välkomna och gladdes över det stora deltagandet innan kommundirektören Göran Arnell gav en inblick och analys av Gävles och vår gemensamma roll i världen för tillfället.

I februari beslutade kommunfullmäktige i Gävle att anta tre näringslivspolitiska mål med syfte att peka ut riktningen mot 2025 om hur Gävles näringsliv ska uppfattas:
1. Gävle skall uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser att driva företag.
2. Gävle har en framgångsrik kompetensförsörjning.
3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande jämfört med andra kommuner i Stockholmsregionen!

Utifrån de målen börjar nu arbetet med att ta fram ett treårigt näringslivsprogram som ska beskriva hur arbetet ska bedrivas.
– Vi kommer träffa över 80 nätverk och hålla en mängd workshops för att få till ett så bra näringslivsprogram som möjligt, säger Tove Elvelid, som även försäkrade att de näringslivpolitiska målen är väl förankradde över de politiska blockgränserna.

Deltagarna fick arbeta i små grupper med idéer och konkreta förslag till aktiviteter och satsningar för hur vi skall nå målen i det näringslivsprogram som kommer att upprättas senare i år.
– Det här är Gävles framtid vad gäller näringslivsfrågor så nu gäller det att vi siktar högt och landar i det bästa möjliga tillsammans. Näringslivsprogrammet är handlingsplanen som ska ta oss emot de högt uppsatta målen vad gäller näringslivspolitik, berättar Tove Elvelid.

Stämningen var god och konstruktiv och många röster hördes både i rummet och runt borden. Sammanfattningsvis verkade de flesta nöjda och tyckte detta var ett bra initiativ från kommunen.

För mer information och dina egna tankar och idéer som kan bidra till ett ännu bättre samarbete avseende näringslivsfrågorna se: http://www.gavle.se/naringslivsprogram