- Det är oerhört viktigt att Gävles näringsliv har förstått vikten av att vara med och ta fram näringslivsprogrammet. Det här inget Gävle kommun kan göra själv utan det här måste alla aktörer vara med på, menar näringslivschef Tove Elvelid. Den här frukostträffen som Carina Blank bjudit in till är ett av många tillfällen under våren då näringslivsprogrammet ska diskuteras. Vi kommer träffa över 80 nätverk och hålla en mängd workshops för att få till ett så bra näringslivsprogram som möjligt, säger Tove Elvelid.

I februari beslutade kommunfullmäktige i Gävle att anta tre näringslivspolitiska mål med syfte att peka ut riktningen mot 2025 om hur Gävles näringsliv ska uppfattas. Utifrån de målen börjar nu arbetet med att ta fram ett treårigt näringslivsprogram som ska beskriva hur arbetet ska bedrivas.

- Det här är Gävles framtid vad gäller näringslivsfrågor så nu gäller det att vi siktar högt och landar i det bästa möjliga tillsammans. Näringslivsprogrammet är handlingsplanen som ska tas emot de högt uppsatta målen vad gäller näringslivspolitik, berättar Tove Elvelid.