Trots att man är en van renoverare eller annars bara ivrig med att påbörja en renovering finns det vissa fallgropar som kan dyka upp under renoveringen.

Håll koll på loven

För mindre ytliga renoveringar krävs inga större byråkratiska åtgärder. Är planen att öppna väggar och golv för att ändra om vattenledningar eller liknande borde varningsklockor börja ringa.

För renoveringar som görs i en lägenhet krävs ofta bygglov trots att inget nytt byggs. Det här är på grund av att dessa renoveringar är komplexa eller väldigt omfattande.

Bygglov kan ta tid att få igenom, så det gäller att inte ha alltför bråttom den stunden man börjar fundera på att renovera.

Det gäller alltså att be om lov en gång för mycket än en gång för lite, eftersom det kan innebära ännu större summor att betala i efterhand än om man hade ansökt om bygglov innan arbetet började.

Professionell hjälp

Om man själv inte är en professionell hantverkare är det rekommenderat att anställa sakkunniga och professionella hantverkare till renoveringen.

Leta upp flera olika hantverkare, kolla in deras tidigare arbetsprojekt, hör dig för om andra har erfarenhet av dem, jämför och se vem som skulle kunna vara lämplig för just ditt projekt.

Om man anlitar någon är det extremt viktigt att man skriver under avtal för tidsramen och alla kostnader för renoveringsobjektet. Skriv hellre ett väldigt detaljerat avtal än ett avtal med för få detaljer.

Pengar - räkna med oväntade utgifter

Mycket kan gå fel under en renovering, så oväntade utgifter är att vänta. Därför är det viktigt att lägga upp en realistisk budget för hela renoveringsprojektet, och att ha en säkerhetsbuffert till hands ifall lite mer pengar behövs. 

Man måste kunna vara förberedd på att något oväntat kan hända som gör slutpriset lite dyrare.