Verksamhetsledaren Kjell Gunnarsson höll utbildningen för ett 10-tal intresserade och deltagare. Den fyra timmar långa utbildningen baseras på fyra moduler vilket ger insikt om bolagsstyrning och styrelsearbete:
• Styrelsen och regelverken
• Styrelsens kompetensbehov
• Styrelsens ansvar
• Styrelsens styrning och strategi

Entusiasmen var stor och många tankar luftades och fick svar när deltagarna ställde frågor utifrån sina erfarenheter av ägande och ledning av företag samt styrelsens roll och ansvaret det innebär.
I halvtid tog sällskapet lunchpaus och avnjöt en rödtungafilé med panoramautsikten över orörd skärgårdsmiljö i ett av östersjökustens verkliga smultronställen.

Några röster från deltagarna:

– Ett aktivt och intresserat deltagande i styrelseutbildningen. Det var en bra grupp med många olika inspel och inlägg. Det förhöjer absolut helheten när olika erfarenheter kompletterar själva utbildningen.
Kjell Gunnarsson, StyrelseAkademien Gävleborg

– Jag tycker att man ska lyfta frågan om att det skulle vara ett krav för alla som vill starta bolag att genomgå utbildningen. Jag själv känner att det är enkla baskunskaper men ack så viktiga för individen. Jag fick även en tankeställare kring vikten av kommunikationen och nätverkande för alla som driver bolag.
Jan Nordlöf, Colabitoil

– Kunskap om regelverk, styrning och strategi och även att ansvaret är mycket stort för styrelser.
Dessutom håller jag med om att kunskapsnivån måste höjas för nyblivna företagare.
Det är viktigt att inte bara tacka ja till ett styrelseuppdrag utan att läsa på om företaget och verkligen skaffa sig en bild av organisationen och de som ingår i styrelsen. Utbildningen gav mig många nycklar för framtiden.
Christer "Vezo" Johansson, Dalarnas Försäkringsbolag

– Det är ansvar man tar på sig och att det ger möjligheter men det kan onekligen ge konsekvenser om man inte sköter jobbet. Det är också av vikt att aktivt söka kompletterande kompetenser för styrelsearbetet.
Yngve Persson, Axmar Brygga

– Bra med en genomgång av ansvarsgränser mellan t.ex styrelse och bolagsstämma. Vidare vad som kan och skall avhandlas i styrelsen samt formerna för det. Att alla ledamöter kan begära ett styrelsemöte för att få en fråga hanterad tar jag också med mig.
Patrik Granström, Wisegate

– Jag fick insikt om styrelsens viktiga funktion oavsett storlek på bolag men också vilken vidd av bolag/styrelse det finns i hänseende av storlek. Därmed också styrelsens roll samt allvaret i uppdraget.
Sture Toresson, Axmar bruk

– En bra dag med mycket information. Den största insikten var att jag har tänkt tankarna förut, men inte kunnat formulera dem. Det mesta kommer jag nog att försöka tillämpa på något vis, men framför allt så kommer jag att implementera mycket i min nya satsning innan jag lanserar den.
Ett extra tack till Axmar Brygga för den fina maten.
Pär Dahlstedt, Bomhus Trafikskola


För mer information om StyrelseAkademien:
Kjell Gunnarsson, verksamhetsledare
kjell.gunnarsson@styrelseakademien.se
076-051 35 81

För mer information om Axmar Brygga:
https://axmarbrygga.se