– Det är många som får en guldkant på tillvaron tack vare arrangemanget Gävle Lucia, säger Bengtåke Johansson, ordförande i Lion Gävles Luciakommitté. Det känns bra att vi kan fortsätta traditionen tack vare att Gestrike Magasinet och alla sponsorer ställer upp!
Gävle Lucia hjälper såväl lokalt som nationellt och internationellt
Här är några exempel på Lions välgörenhetsprojekt för 2016-2017 som finansierats med hjälp av intäkterna för Gävle Lucia 2016:
Lokalt:
• Sommarläger för barn i Gävle, Forsgården i Forsby
• Besök i Furuvik för Enheten för daglig verksamhet
• Växthus till korttidsboende
• Ungdomsutbyte - svenska och internationella ungdomsläger
• Lions Lucia besöker fem avdelningar på Gävle Sjukhus
• Lions Lucia besöker Sofia Magdalena särskilt boende och bjuder på kaffe med tårta.
• Sponsring GD/GIF Olympiaden särskoleklasser
• Sångutbildning Lucias flickkör
Nationellt:
• Stipendium funktionshindrade
• Distriktets ungdomsläger
• Lions Cancerforskningsfond
• Narkotikasökhundar, inköp och utbildning till tullens verksamhet
Internationellt:
•Katastrofberedskap
•Värdegrundsprogrammet Lions Quest, enligt FN världens bästa program mot mobbning
• De glömda barnen i Syrien
• Skolprojekt i Somalia
• Lions katastroftält
• Mödravårsprojekt i Morogoro i Tanzania
• Hjälp till barnhemmet Spriditis i Jurmala, Lettland
• Fadderbarn genom SOS-barnbyar
• Vaccination mot mässling
Just nu samlas intresseanmälningar in via http://www.gestrikemagasinet.se och sista anmälningsdatum är den 24 september.
Bland de flickor 16 till 22 år som har anmält sig väljs 12 kandidater.
- Det främsta kriteriet för att komma med som kandidat är att man är duktig att sjunga, säger Stellan Alneberg, medlem i Luciakommittén och musikaliskt ansvarig. De som kommer med i Gävle Lucia kommer under oktober och november att få utbildning i körsång under min ledning.
Det främsta kriteriet för att komma med som kandidat är att man är duktig att sjunga, säger Stellan Alneberg, medlem i Luciakommittén och musikaliskt ansvarig. De som kommer med i Gävle Lucia kommer under oktober och november att få utbildning i körsång under min ledning.
I år samarbetar Lions Club Gävle och Lions Club Gävle Norra för att genomföra arrangemanget Gävle Lucia.

Är du intresserad av att sponsra Gävle Lucia? Ring Torbjörn Edlund 070-525 84 50.
Är du intresserad av att boka ett besök från Gävle Lucia? Ring Lennart Löf 070-216 61 16