När Gävle Lucia kommer på besök får man cirka 20 minuter skönsång av luciorna som sångtränats av Stellan Alneberg, som är en erkänt duktig sånglärare. Luciorna väljs ut enbart på sångliga meriter för att det ska bli så välljudande som möjligt. Lions ordnar transporter av både lucior och utrustning.
Det är Lennart Löf, mångårig medlem i Lions Club Gävle, som har hand om bokningarna. Framträdandena kostar 3–5 000 kr beroende på tid på dagen, längd på framträdandet etc.
– Vi har många som har haft besök av Gävle Lucia i en lång följd av år eftersom man gillar stämningen med luciatåget och den vackra sången, säger Lennart Löf. Det gäller att vara ute i god tid för att få en tid som passar!
De första framträdandena görs i slutet av november och pågår till mitten av december. Först till kvarn får förtur!
Så det är bara att ta upp telefonen och slå en signal till Lennart (070-216 61 16) för att ordna besök av Gävle Lucia 2018!